DEL 1 – TORNEN OCH TVILLINGARNA

”Vi såg folk…” https://www.youtube.com/watch?v=8tgQ75GxAZk. ”Det är som…” NBC News 010911. ”Krig mot terrorismen…” Utskrift av president George Bush ”krigsförklaring finns bl a här; http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/. ”Uttryckte sin sorg…” samt ”hoppades att USA…” NYTimes 010921. Antalet dödsoffer i Irak; https://www.iraqbodycount.org/. Hatbrott mot muslimer i USA, HATE CRIMES, DISCRIMINATION, AND HARASSMENT, http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/Hate%20Crimes%20Discrimination%20and%20Harassment.pdf. Undersökning om hatbrott, Anerican Psychological Association, Muslims in America – post 9/11, By Rebecca A. Clay, September 2011, Vol 42, No. 8. ”Det påstås saker…” ibid. ”Jag såg artiklar…” ibid. ”Islam står för…” Svensk, svenskare Ett reportage om Sverigedemokraterna, Annika Hamrud och Elisabet Qvarford, Optimal Förlag 2010. ” Jag tycker det…” Kent och Abir, P1-Dokumentär, Sveriges Radio, Amanda Glans.”Du ska passa…” Sverigedemokraterna, den nationella rörelsen, Stieg Larsson, Mikael Ekman, Ordfront Förlag 2001. ”Demonstrationen mot massinvandringen…” https://forum.motgift.nu/t/demonstration-mot-massinvandringen-i-trelleborg/4502. De uniformerade medlemmarna finns beskrivna av Expo, http://expo.se/2015/uniformerade-nazister-deltog-i-sd-demonstration-mot-flyktingar_6952.html. ”Vi har ingenting…” Kent Ekeroths tal i Trelleborg finns publicerat på https://www.youtube.com/watch?v=pb1wltJMabs. ”Det är oerhört…” Sydsvenskan 151023. ”I en tid…” citerad i Aftonbladet 151023. ”Anticimex måste ha…” https://www.facebook.com/kent.ekeroth.3?fref=ts. ”Vårt land riskerar…” Aftonbladet 100912.


DEL 2 – NAZISTERNA PÅ 1990-TALET

”Judehora…” Aktuellt 921130 samt författarens egna observationer på plats. ”Vi ska hedra…” Lasermannen – en berättelse om Sverige”, Gellert Tamas, Ordfront förlag 2002. ”Mördare…” ibid. Attacker mot flyktingförläggningar på 1990-talet, Sverige, Sverige fosterland – om ungdom, identitet och främlingskap, Gellert Tamas, Liber 1995. ”Vi är vita…” Storm 4:1991 sid 14. ”Tillräckligt för att…” Lasermannen. ”Vi fick svenska…” Rangnes brev citeras i Aftonbladet 920108. ”Såväl Lund som…” Dom B 62/91D, Svegs Tingsrätt 911120. ”Den senaste tidens…” Storm 4:1991 sid 2. ”För tio år sedan…” BSS-ett försök att väcka debatt, Leif Ericsson/Zeilon, Stockholm 1990. ”Själv ansåg jag…” ibid. ”För varje år…” Larsson/Ekman. ”Nationalismen inom Sverigedemokraterna…” ibid. ”Ut med packet…” Lasermannen.
Beskrivningen av Sverigedemokraternas och den svenska nationella högerns historia är hämtad från bl a; Sverigedemokraterna, den nationella rörelsen, Stieg Larsson, Mikael Ekman, Ordfront Förlag 2001. Extremhögern, Anna-Lena Lodenius, Stieg Larsson, Tiden 1991 samt 1994.


DEL 3 – FÖRINTELSEN

Staden Sosnowiec beskrivs bl a i http://www.jewishgen.org/yizkor/Sosnowiec/Sos145.html. http://www.jewishgen.org/yizkor/Sosnowiec/Sos134.htmlhttp://www.zaglembie.org/en/towns-and-villages/sosnowiec

Förintelsen av Sosnowiec judiska befolkning finns beskriven i bl a http://www.holocaustresearchproject.org/nazioccupation/sosbend.html. ”Dom knackade på…” How Joseph Stalin (Inadvertently) Saved Some Of Poland’s Jews, International Business Times, Palash Ghosh, 02/21/13. ”Judar är löss…” https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007822.


DEL 4 – KRIGET PÅ BALKAN

”Vi dödade varandra…” förf. intervju. ”En troende fick…” En hel sekund i livet, Gellert Tamas 2011. 2011. Massakern i Glina beskrivs bl a i The Fall of Yugoslavia, Misha Glenny 1992. Massakern i Ovcara finns beskriven Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY), http://www.icty.org/en/search-results?as_q=ovcara.


DEL 5 – HEMKOMSTEN

Staden Pavlodar finns beskriven bl a på, http://aboutkazakhstan.com/pavlodar-oblast. ”Man skapade en…” Från Warszawa på enkel biljett, Clemens Poellinger, Svenska Dagbladet 080331. ”När jag landade…” ibid.


DEL 6 – DET NYA LANDET

”En drömvärld av…” Per-Markku Ristilammi, Rosengård och den svarta poesin 1994. ”När morsan kom…” Kent och Abir, P1-Dokumentär, Sveriges Radio, Amanda Glans. Halmstads sociala uppdelning, med bl a Nyhem, finns bl a beskrivet i Det urbana rummets uppdelning, Oskar Swärd, Högskolan i Halmstad 2005.


DEL 7 – JACKIE ARKLÖV OCH KRIGET

”Vi trodde fortfarande…” samt övriga citat med Samir Koric är hämtade från Yugoslavia: Death of a Nation, Laura Silber, Allan Little 1995. Karadzic högkvarter på Hotel Holiday in finns bl a beskrivet i http://www.bbc.com/news/world-europe-24730400. Vrbanjabron där Suada Dilberovic dödades har sedan dess döpts om till Suada Dilberović och Olga Sučić-bron, efter de två första dödsoffren på bron. Det har också funnits en diskussion om vem som egentligen blev krigets första offer, de finns de som menar att det inte var Suada Dilberovic. ”De visade att…” Yugoslavia: Death of a Nation, Laura Silber, Allan Little, Penguin Books, 1995. Tuzla-modellen samt massakern i staden finns bl a beskrivet i Ulf B. Andersson, Tuzla-Förnuftets oas Federativs förlag, 1996. Mujahedin-gruppernas etablering i Bosnien finns bl a beskrivet i Al-Qaida´s Jihad in Europé, Evan F. Kohlmann. ”Jag siktade på…” finns återgivet i bl a Smärtpunkten, Elisabeth Åsbrink Natur & Kultur, 2009. Det finns olika uppgifter om Arklövs far, det kan ha varit en europé, eller den amerikanske man som senare också blev hans styvfar, här anger jag amerikanen som far. ”Den här känslan…” Den svarte nazisten, Magnus Sandelin, Bokförlaget Forum, 2010. ”Ej helt tillfredsställande…” ibid. ”Vi kom fram…” ibid. ”Det är en…” ibid. ”Utbildningen i Arvidsjaur…” Västerbottens-Kuriren 30 aug 1996. Krigsförbrytartribunalen, ICTY, material om Ludvig Pavlovic-förbandet finns samlat här: http://www.icty.org/en/search-results?as_q=ludvig%20pavlovic. ”Ni har ju redan…” mordet på Sanida Kaplan finns bl a beskrivet hos ICTY, http://www.icty.org/x/cases/prlic/trans/en/060516ED.htm. ”Anföll muslimsk by…” citerad från Sandelin. ”Jag har alltid…” ibid. ”Jag sparar på…” och följande citat Västerbottens-Kuriren 16 maj 1994. ”En fruktansvärd likstank…” Sandelin 2010. ”Vi kunde sitta…” ibid. ”Givetvis kan vi…” Breven gjorde Tony Olsson till nazist, Aftonbladet 991114. ”Framtiden ter sig…” Expo, http://expo.se/2003/citatet—tony-olsson_338.html. ”Saken är denna…” Åsbrink 209. ”Jag kan stolt…” Sandelin 2010. ”Han saknade att…” samt efterföljande citat med Christine Cars, Det svider i Hjärtat – De svenska martyrerna, dokumentärfilm av Oscar Hedin, 2007. ”När jag mötte…” ibid. ”Vi ber gud…” ibid. Personteckningen av Jackie Arklöv är baserad på bland annat: Den svarte nazisten, Magnus Sandelin, Bokförlaget Forum, 2010 samt  Smärtpunkten, Elisabeth Åsbrink Natur & Kultur, 2009. Personteckningen av Mikael Glinka är baserad på Det svider i Hjärtat – De svenska martyrerna, dokumentärfilm av Oscar Hedin, 2007.


DEL 9 – MOSKÉBRANDEN

”Det finns ingen…” Dagens Nyheter 930816. ”Det har inte…” Tidningarnas Telegrambyrå 930815. ”Att jag hade…” Dagens Nyheter 930821. ”För att inte…” Tidningarnas Telegrambyrå 930824. ”Jag trodde han…” ibid. ”Jag minns att…” Expressen 930824. ”Det var en…” Dagens Nyheter 930821. Ny demokratis bildande finns bl a beskrivet i Lasermannen, Gellert Tamas, 2002. ”Nu jävlar blir…” Expressen 910916. ”Jag tror inte…” Expressen 910812. ”Wachtmeister säger sådant…” Två dagar, Göteborgsposten 011013. ”Många av dem…” Lasermannen Dokumentären, Gellert Tamas, Malcolm Dixelius. ”Jag skulle vilja se…” Expressen 920816. ”Hur länge dröjer det…” Vivianne Franzén tal på sommarturnén finns bl a i Striptease 930901, Idag 930706, UNT 930706. ”40.000 bosnier finns…” Greven och betjänten på turné, Folkbladet 930712. ”Har ni sett…” samt övriga citat från mötet i Söderköping, ibid. ”Jag erkänner gärna…” Länstidningen 930813. ”Vi pratade om…” Expressen 930930. ”en kvinna från Ny demokrati…” Förundersökningsprotokoll C151-93 Åklagarmyndigheten Trollhättan sid 121. ”Hålla rent på…” Expressen 910812. ”Ian och Bert…” Expressen 930831. ”När man tänder…” Rapport, citerat i AB 930831 och Idag 930831. På slutet…” Två dagar, Göteborgsposten 011013. ”Vårt största utländska…” Aftonbladet 091019.


DEL 10 – FRÅN MOBBARE TILL MOBBAD

”Vid den tiden…” Kent och Abir, P1-Dokumentär, Sveriges Radio, Amanda Glans. ”Jag gick natur…” ibid. ”Jag upplevde…” Nyfiken på partiledaren, Sveriges Television 140223.


DEL 11 – NYA FOLKMORD I EUROPA

”De har inte…” Srebrenica – Record of a War Crime, Jan Willem Honig, Norbert Both Penguin Books, 1996. ”Bara gamla människor…” En hel sekund i Livet, Gellert Tamas, Natur och Kultur, 2011. ”Var inte rädda…” finns bl a beskrivet i New York Times 961029. ”Jag skyddade mig…” Honig, Both 1996. ”De som planerar…” Krigsförbrytartribunalen  http://www.icty.org/specials/srebrenica20/?q=srebrenica20/. ”Frågan är om…” SD-Kuriren Nr 24 1995. ”Vi måste öka…” SD-Kuriren Nr 25 1995.


DEL 12 – DE UPPLYSTA I LUND

”Jag som ensam…” samt följande citat från Förundersökningsprotokoll C01-5-101-05/611 kopplat till mål B 2368-14 i Lunds Tingsrätt samt B 570-07 i Hovrätten över Skåne och Blekinge.


DEL 13 – BOKBÅLET

”Vi kan med…” samt följande citat från bokbränningen i Sydsvenskan 020905. Bokbränningen finns också beskriven i bl a Sverigedemokrat lånade ut mark till nazister, Expo 020920. ”Köra upp tidningen…” Då bokbål – nu i SD-styrelse, Expo, 130418. ”Närmaste lokalavdelning fanns…” Satis Polito, Jimmie Åkesson, Asp & Lycke, 2013. ”Den 1 november…” ibid. ”Det här är…” Expressen 940921. ”De följande åren…” Åkesson 2013. ”Jag minns förvisso…” ibid. ”Man träffar samma…” Aftonbladet 991202. ”Landet tillhör oss…” Demokraten juli/augusti/september 2000. ”Ett land som…” Demokraten juni/juli/augusti 1999. ”Vad är det…” citerat i Omtalat, Expressen 140929.  ”SDs chanser till…” SDU-Bulletinen, sommarbulletinen 1998. Texten om Schönhuber baseras bl a på Rechtsradikalismus: Franz Schönhuber ist tot, Der Speigel 051128. ”Hello, I am…” SD-Kuriren Nr 35 1999. ”Mest nyfikna var…” ibid. ”Det behövs slavar…” Larsson, Ekman 2001. ”Rastillhörighet och dressering…” ibid. ” Med ett engelskt…” SD-Kuriren Nr 35 1999.


DEL 14 – KENT EKEROTH RADIKALISERAS

”Vi har välutbildade…” http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Katedralskolan/Om-skolan/. Kent Ekeroth avslutade sina universitetsstudier med en examen som civilekonom.


DEL 15 – POPULISTERNA I NORDEN

”Enligt uppgift är…” Ekot, Sveriges Radio 010911. Georg Bush reaktion när han får höra talas om angreppet 11 september finns bl a på https://www.youtube.com/watch?v=Rg5NvKpJfKE. ”Dessa terrorister utövar…” Bush ”krigsförklaring” finns bl a här http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/ ”Danskarna måste försvara…” Aftonbladet 011118. ”Jag vill beskydda…” ibid. ”Islam är inte…” Sydsvenskan 021008. ”Glistrup visade att…” Dagens Nyheter 020629. Mötet med Anders Lange finns på https://www.youtube.com/watch?v=NxSLa6p9mlo. ”Danmark håller på…” Extremhögern, Anna-Lena Lodenius, Stieg Larsson, Tiden 1994. ”Jeg håper jeg…” citerat i Tamas 2011. ”Kombinasjonen sosialpolitik og…” och följande citat är från Fra Anders Lange til Carl I Hagen – 25 år med Fremskrittspartiet, Jan Martin Iversen, Millennium, 1998. Fakta om de danska medierna under valkampanjen 2001 är tagna från; Världens lyckligaste folk, Lena Sundström, Leopard Förlag 2009. ”Utlänningsfrågan var en…” ibid. ”Det fatala är…” Helsingborgs Dagblad 011118. ”Om det är…” Dagens nyheter 011121. ”Det är folk…” Dagens Nyheter 020629. ”En sund religionskritik…” Nya Ludvika Tidning 020530. ”Det är sunda…” Aftonbladet 020215. ”Om man är…” Sydsvenskan 020922. ”Jag gillar inte…” samt följande citat, Uppdrag Granskning, Sveriges Television, 020910.


DEL 16 – DEN SVENSKE TALIBANEN

”Han krigade för…” Expressen 020121. ”Anslutit till Osama…” Aftonbladet 020123. ”svensk kan veta…” Aftonbladet 011225. ”Var rättegången kommer…” Aftonbladet 011229. ”Assalamu alaikum…” citerat i Café nr 8, 2002. ”öppen, utåtriktad och populär…” Fånge på Guantánamo, Gösta Hultén, Leopard förlag, 2005. ”Jag vill bli…” Café nr 8, 2002. ”Vi uppmuntrades av…” I was a radical Islamist who hated all of you, Maajid Nawaz, 030529 i http://www.news.com.au/national/i-was-a-radical-islamist-who-hated-all-of-you/story-fncynjr2-1226652515525#ixzz2c7SfbgAS. ”Vi behöver vapen…” The Islamist, Ed Hussein, Penguin books, 2007. ”De intellektuella ledarna…” Islam has become its own enemy, Ziauddin Sardar, The Guardian 011021. ”Rasism är inte…” Nawaz, 030529. ”Det var fruktansvärt…” Hultén 2005. ”överidentifikation med sin…” USAs försvarsdepartements dokument, Secret//20290410 finns här; http://projects.nytimes.com/guantanamo/detainees/166-mehdi-mohammad-ghezali/documents/11. ”Han kan anses…” ibid. ”Han verkar vara…” Ghezali fruktade för sitt liv i trådburen på Guantánamo, Nils Funcke, Dagens Nyheter 041024. ”Ett skott i…” Aktuellt, Sveriges Television 040716.
Bakgrundsteckningen av Omar Bakri baseras bl a på The Islamist, Ed Hussein, Penguin books, 2007.


DEL 17 – IN I SD, UPPSAGD AV UD

”skakat om etablissemanget…” SD-Kuriren Nr 70, 2006. ”Det här visar…” Rapport, Sveriges Television, 060917) ”Det är en…” Sydsvenskan 070225. ”Istället för att…” finns på http://web.archive.org/web/20061101224638/http://kentekeroth.sdblog.se/?m=200610. ”En av de…citerad i Sverigedemokrat sparkas från ambassaden i Tel Aviv, Expo 061030. ”Problemet kan liknas…” i http://web.archive.org/web/20061031031352/http://kentekeroth.sdblog.se/?cat=1. ”Den 29 oktober…” samt följande citat finns på; http://web.archive.org/web/20061101224638/http://kentekeroth.sdblog.se/?m=200610. ”Det här är…” UD sparkar sverigedemokrat från ambassad, Sydsvenskan 061030. ”Han får sluta…” ibid. ”Jag pa jamforde…” i http://web.archive.org/web/20061031031352/http://kentekeroth.sdblog.se/?cat=1. ”Jag anvande en…” ibid. ”Bananrepubliken Sverige…” samt följande citat i http://web.archive.org/web/20061106005717/http://tedekeroth.sdblog.se/. ”Ska ocksa namnas…” i http://web.archive.org/web/20061101224638/http://kentekeroth.sdblog.se/?m=200610. ”Alltför negativa…” Sydsvenskan 030822. ”Denne diktator har…” Arafats dröm var att se Israel utplånas, Kristianstadsbladet 041226. ”Först försökte vi…” Sydsvenskan 070713. ”Han fick ju…” ibid. ”Att vara kritisk…” ibid. ”Det här handlar…” ibid. ”Sverigedemokraterna valde in…” i http://archive.is/xnJz6. ”Bröderna Ekeroth är…” i https://www.flashback.org/t1033341. ”Du har prickat…” https://www.flashback.org/sok/judar?sp=1&f=288&t=1033341&so=a. ”Islam special…” samt följande citat SD-Kuriren Nr 96 2006. ”De psykiska påfrestningar…” Justitiekanslern Diarienummer 7068-06-21. ”Hade stor betydelse…” ibid.


DEL 18 – COUNTERJIHAD FÅR FÄSTE

”Det handlar i…” i http://gatesofvienna.blogspot.de/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html. ”Mötet var planerat…” i http://imittsverige.blogspot.de/2007/04/us-uk-and-scandinavian-counterjihad.html. ”Radikala muslimer över…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html. ”Mitt upprörda sinne…” TT-Spektra 041219. ”Som förökar sig…” Counterjihadrörelsen – en del av den antimuslimska miljön, Martha Hannus, Expo Reserach, 2012. ”Tack gode gud…” Holy Writ, The Atlantic, Christopher Hitchens, April 2003. ”Kastas i fängelse…” Fallet Fallaci, Aftonbladet, Ragnar Strömberg, Aftonbladet 040526. ”Jag vill inte se…” TT-spektra 041219. ”Intellektuell terrorism under…” Trial over Italian Islam ’insult’, BBC 050524. ”Yeórs bok påminner…” The end of Eurabia, Financial Times Magazine, Simon Kuper, 110909. ”Omfattande hemsändelse av…” SD-Kuriren Nr 63, 2005. ”Europas omvandling till…” samt följande citat i https://sdbl.wordpress.com/2007/02/03/ead-da-europa-salde-ut-sig-sjalva/#comment-12090. ”Hans intresse är…” i http://dansk-svensk.blogspot.de/2007/04/en-baron-vgner.html. ”Vid belägringen av Wien…” http://gatesofvienna.blogspot.de/. ”Medlemmar av en…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html. ”Hela arrangemanget var…” http://web.archive.org/web/20080614192509/http://beta.kimcm.dk/index.php/2007/04/15/uk-scandinavian-summit-in-copenhagen/. ”Möten med andra…” http://imittsverige.blogspot.de/2007/04/us-uk-and-scandinavian-counterjihad.html.
Beskrivningen av Counterjihadrörelsen är bl a hämtade från; Fear, Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America, Wajahat Ali, Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes, and Faiz Shakir, www.americanprogress.org, 2011. Counterjihadrörelsen – en del av den antimuslimska miljön, Martha Hannus, Expo Reserach, 2012. Den antimuslimska miljön, Idéerna, profilerna och begreppen, David Lagerlöf, Jonathan Leman, Alexander Bengtsson, Fokusrapport 2011:1, Expo Research. The Myth od the Muslim Tide, Doug Saunders, Vintage Books, 2012 samt Islamophobia Industry – How the Right Manufactures Fear of Muslims, Nathan Lean, Pluto Press, 2012.


DEL 19 – ISLAMHATET I USA

”Det är helt…” NBC News 081104, finns på https://www.youtube.com/watch?v=CjEQ5V0KQhQ. ”I natt på…” NBC News 081104 finns på https://www.youtube.com/watch?v=CnvUUauFJ98. ”Och nu har…” http://www.wnd.com/2009/06/100660/. ”Sluta dalta med…” http://web.archive.org/web/20090105050332/http://kentekeroth.se/2008/12/05/infor-rico-lagar-i-sverige/. ”Attackerna mot det…” http://web.archive.org/web/20100827110834/http://kentekeroth.se/2008/12/26/attackerna-mot-det-svenska-samhallet-fortsatter/. ”Islamiseringen av Sverige…” http://web.archive.org/web/20100827110929/http://kentekeroth.se/2008/12/18/sverige-foljer-trenden-islamiseringen-fortgar/. ”Avsvenskningen fortsätter…” http://web.archive.org/web/20100827111051/http://kentekeroth.se/2008/12/16/avsvenskningen-fortsatter/. ”De rapar istället…” http://web.archive.org/web/20100824144452/http://kentekeroth.se/2008/12/30/folkratt-i-ockupation-folkrattsligt-omojligt-att-ge-tillbaka-vastbankengaza-till-araberna/. FN-rapporten om antal dödsoffer under Gaza-konflikten 2008-2009 är; Human Rights in Palestine and other Occupied Arab Territories, Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, A/HRC/12/48
25 September 2009. Siffran på antalet dödade palestinier varierar runt 1.400, enligt den israeliska regeringen var antalet dödsoffer 1.166.
”svensk media förminskar…” http://web.archive.org/web/20100825060413/http://kentekeroth.se/2008/12/27/israels-rattmatiga-forsvar/. ”Självklart ska Israel…” http://web.archive.org/web/20100825060413/http://kentekeroth.se/2008/12/27/israels-rattmatiga-forsvar/. ”Utvecklats till en…” Kent Ekeroths syn på EU finns bl a samlat i skriften Det antidemokratiska EU – ett hot mot Sveriges självständighet, som finns här; http://web.archive.org/web/20100828192423/http://kentekeroth.se/2009/04/22/det-antidemokratiska-eu/. ”Kent Ekeroth är…” SD_Kuriren nr 82, 2009. ”Jag deltar i…” http://littlegreenfootballs.com/article/27674_About_Vlaams_Belang_and_Sweden_Democrats. ”Vi har begått…” Presentation of the Sweden Democrats, tal av Ted Ekeroth på Counterjihadmötet i Bryssel 18-19 oktober 2007, finns här; https://counterjihadeuropa.wordpress.com/2007-conference-papers/. ”Olyckligtvis är den…” http://littlegreenfootballs.com/article/27592_Organizing_to_Resist_the_Islamization_of_Europ. ”Jag skulle fortfarande…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2007/11/ted-ekeroth-counterjihadist-and-pro.html. ”Fascister och antisemiter…” i http://littlegreenfootballs.com/article/44533_Newsweek_Reports_on_the_Growing_Alliance_Between_Netanyahus_Likud_Party_and_Europes_Anti-Semitic_Far_Right. ”Bekämpa idéerna och…” http://www.islamist-watch.org/. ”Självklart är traditionell…” https://islamophobianetwork.com/misinformation-expert/robert-spencer. ”Obama har svekfullt…” http://www.wnd.com/2009/06/100660/. Antalet träffar på Spencer m fl är tagna från, Fear, Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America, Wajahat Ali, Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes, and Faiz Shakir, www.americanprogress.org, 2011. ”Islamofobi är när…” Islamhatare talar för SD, Aftonbladet 100705. ”Sympatiserar med de…” The Myth od the Muslim Tide, Doug Saunders, Vintage Books, 2012. ”Jag anser att…” In Islamic Law, Gingrich Sees a Mortal Threat to U.S. New Yourk Times 111221. ”Ett nytt existensiellt…” Saunders 2012. ”Vem skulle inte…” och följande citat, The Islamophobia Industry – How the Right Manufactures Fear of Muslims, Nathan Lean, Pluto Press, 2012.
Bakgrundsmaterialet till beskrivningen av den islamfientliga rörelsen i USA och Counterjihadrörelsen är bl a hämtade från; Fear, Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America, Wajahat Ali, Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes, and Faiz Shakir, www.americanprogress.org, 2011. Counterjihadrörelsen – en del av den antimuslimska miljön, Martha Hannus, Expo Reserach, 2012. Den antimuslimska miljön, Idéerna, profilerna och begreppen, David Lagerlöf, Jonathan Leman, Alexander Bengtsson, Fokusrapport 2011:1, Expo Research. The Myth od the Muslim Tide, Doug Saunders, Vintage Books, 2012 samt Islamophobia Industry – How the Right Manufactures Fear of Muslims, Nathan Lean, Pluto Press, 2012.


DEL 20 – HATSAJTEN POLITISKT INKORREKT

”Vi är censurerade…” http://web.archive.org/web/20100102100412/http://politisktinkorrekt.wordpress.com/debattera-fritt/. ”En motpol till…” http://web.archive.org/web/20111030104351/http://politisktinkorrekt.info/2011/10/16/pi-har-kommit-till-vags-ande#more-97463. ”Det första som…” samt följande citat från Politisk inkorrekt är hämtade från; http://web.archive.org/web/20100102100412/http://politisktinkorrekt.wordpress.com/debattera-fritt/. Alexas rankning av webbsajter finns på; http://web.archive.org/web/20100719025322/http://politisktinkorrekt.info/2010/07/14/politiskt-inkorrekt-15e-storsta-nyhetssidan-pa-natet/#more-48154. ”I och med…” http://web.archive.org/web/20111030104351/http://politisktinkorrekt.info/2011/10/16/pi-har-kommit-till-vags-ande#more-97463. ”Skulle ni inte…” samt följande citat av Dulny är hämtade från; Här är SD-toppens inlägg på hatsajten, David Baas, Christian Holmén, Expressen 140908. ”Han var en…” https://politisktinkorekt.wordpress.com/2011/03/24/personen-bakom-aliaset-gustaf-janson-pa-bloggen-politiskt-inkorrekt-avslojad/#more-10. ”Han gjorde väldigt…” samt följande citat från Gustaf Janson/Ronny Hagströms son Daniel är hämtade från; Medierna, Sveriges Radio 111001. ”Så småningom faller…” http://web.archive.org/web/20100102100412/http://politisktinkorrekt.wordpress.com/debattera-fritt/.


DEL 21 – DEN FYSISKA KAMPEN BÖRJAR

”Om du ska…” samt följande citat från Alan Lakes tal från mötet i Malmö 6 september 2009 är hämtade från; https://www.youtube.com/watch?v=oY7FL0LgIrA samt https://www.youtube.com/watch?v=mGx7ZdoeJms. ”Det finns ett…” SD-Kuriren Nr 82 2009. ”Jag hatar pakis…” samt ”Negrerna kan dra…” är hämtade från Uppdrag granskning, Sveriges Television 111214. ”En fatwa har…” samt ”Nu har en…” Far right embraces fatwas, Jason N Parkinson, Guardian 091104. ”För min del…” Anti-islamister bygger et verdensomspennende nettverk, TV2 Norge, http://www.tv2.no/a/3464402. ”Härligt att se…” EDL leader demanded debate on killing David Cameron and archbishop, Guardian 110730. ”Jag delar EDLs…” English Defence League forges links with America’s Tea Party, Guardian 101010. ”Det verkar som…” ibid. ”Jag kan inte…” SD skickade bilder på lik till 15-åring, Svenska Dagbladet 121123. ”Jag blev illamående…” ibid. ”Att förmedla baksidor…” http://web.archive.org/web/20130826084026/http://tedekeroth.se/2012/11/. ”Jag är orolig för…” samt förljande citat är från; ”Eurabia” jämförs med konspirationsteorier, Sydsvenskan 090905. ”Det blev ett…” SD-Kuriren Nr 83, 2009.


DEL 22 – PETER MANGS

”Jag måste det…” Raskrigaren: seriemördaren Peter Mangs, Mattias Gardell, Leopard Förlag, 2015. ”Träffats av minst…” Förundersökningsprotokoll kopplat till Dom B 10425-10, Malmö Tingsrätt, avdelning 2, 121123 samt Hovrätten över Skåne och Blekinge, Avdelning 3, Rotel 35, B 3468-12, 130425. ”Jag påminns om…” Minnet av Trez kommer alltid att vara lika starkt, Sydsvenskan 141010. ”För mig personligen…” Mina äventyr i Svenssonland – mer varierande att vara för mig själv, Peter Mangs, Nomen Förlag, 2015. ”Nu var det…” Äventyr i Svenssonland: seriemördaren Peter Mangs, Joakim Palmkvist, Albert Bonniers förlag, 2015. ”Jag tog ut…” Gardell 2015. ”Jag var nyduschad…” Mangs 2015. ”Ingen visste att…” Mangs 2015. ”Vid den här…” ibid. Håkan Malke, Peter Mangs vän, heter i verkligheten något annat. ”Zigenares bristande respekt…” Mangs 2015. ”Inspekterade skadorna på…” Mangs 2015. ”Så fort det…” Vägen till skotten, Jesper Huor, Magnus Arvidson, Fokus Nr 50, december 16, 2011. ”Det handlar om…” Mangs 2015. ”Peter hade funderingar…” samt följande citat om Mangs mentala psykiska tillstånd, Förundersökningsprotokoll. ”Judisk bokförläggare…” ibid. ”Du är en…” ibid. ”Niggers och judar…” samt följande citat om den misslyckade kväll är hämtade från Gardell 2015. ”Bulgariska zigenare gör…” samt följande citat om Mangs verksamhet på internet är hämtade från Förundersökningsprotokollen. ”Under många tusentals…” samt följande citat är från, Grov rasism på SD-politikers blogg, Helsingborgs Dagblad, 100903. Wahlberg försvarade sitt inlägg med att han enbart ”citerat” från Flashback. ”Israel vill samla…” sam övriga citat från Mangs inlägg på nätet är hämtade från Förundersökningsprotokollen. ”Jag vet inte…” Mangs 2015. ”Kvinnor vill vara…” ibid. ”För mig kändes…” ibid. ”Man fick en…”Huor, Arvidsson 2011. ”Han sa att…” samt nästkommande citat är från Förundersökningsprotokollen. Avsnittet om Joseph Paul Franklin och andra ”Lone Wolfs”, baseras delvis på Gardell 2015. ”Planen var att…” Gardell 2015. ”Den som böjer…” ibid. ”Verksamheten var ett…” ibid. ”Våld löser alla…” ibid. ”Ingenting hade hänt…” ibid. ”Polisen tror att…” Polisens teori: 16-åringen löser gåtan, Kvällsposten, 061202. ”Jag har aspergers…” förundersökningsprotokollet. ”Bara att öppna…” Gardell 2015. ”Jag var så…” samt övriga citat med Rudolf Mangs är hämtade från Gardell 2015. ”Det räcker att…” ibid.
Personteckningen av Peter Mangs är baserad på bland annat; Raskrigaren: seriemördaren Peter Mangs, Mattias Gardell, Leopard Förlag, 2015. Äventyr i Svenssonland: seriemördaren Peter Mangs, Joakim Palmkvist, Albert Bonniers förlag, 2015. Mina äventyr i Svenssonland – mer varierande att vara för mig själv, Peter Mangs, Nomen Förlag, 2015


DEL 23 – SD:S NYA FIENDE

”Hejsan allesammans…” samt följande citat från Kent Ekeroths tal på Sverigedemokraternas Landsdagar finns bl a här; https://www.youtube.com/watch?v=L4uKtEULXew. ”Faktiska eller potentiella…” Serge Trifkovic tal på 4:e Counterjihadkonferensen i Köpenhamn maj 2009 finns bl a refererat här; http://westerncivilizationandculture.blogspot.se/2009/05/us-policy-and-geopolitics-of-jihad.html. ”Varit i krig…” samt följande citat från det Counterjihadistiska manifestet finns återgivet här; http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/11/counterjihad-manifesto.html. ”Jag är kanske…” ibid. ”Risken är stor…” SD-Kuriren nr 83, 2009. Mattias Karlssons tal om slaget i Wien vid Sverigedemokraternas valupptakt 2009 finns nämnt här; http://expo.se/2009/eu-09-eu-valet-a-ett-genrep_2575.html. ”Hur kan det…” SD-Kuriren Nr 84, 2009. ”Det är precis…” Sverigedemokrat till hårt angrepp mot muslimsk ideologi i tal, Svenska Dagbladet 091019. ”Konfrontationer är aldrig…” Sverigedemokraterna och islam, Studio Ett, Sveriges Radio, 100201. ”Vårt största utländska…” Muslimerna är vårt största utländska hot, Jimmie Åkesson, Aftonbladet 091019. ”Retoriken var snarast…” Jimmie Åkesson är precis där han vill vara, Niklas Orrenius, Sydsvenskan 091021. ”Fältet öppet för…” samt följande citat är från boken, Noll Noll – decenniet som förändrade världen, Karin Eriksson, Redaktörer Tobias Nielsén & Anders Rydell, Volante, 2009. Karin Erikssons text finns även återgiven i Expressen i Orden som förändrade ett helt årtionde, 091221. ”Vi fick goda…” http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/11/winds-of-change-in-sweden.html#readfurther. ”Landsdagarna i Ljungbyhed …” SD-Kuriren nr 84, 2009.


DEL 24 – KENT EKEROTH SPELAR SPELET

”Det är helt…” Bråk vid SD-möte på Katedralskolan, Sydsvenskan 100420. ”När vi kom…” http://web.archive.org/web/20100828062439/http://kentekeroth.se/2010/04/20/invandrare-visade-sin-odemokratiska-och-valdsamma-mentalitet-vid-besok-pa-katedralskolan-i-lund/. ”Det roliga är…” ibid. ”Kan sova gott…” https://www.facebook.com/kent.ekeroth.3?ref=ts&fref=ts. ”Det är en…” Så raggar du bäst, Patrik Svensson, Sydsvenskan 060429. ”Om en kvinna…” ibid. ”Vet ni vad…” samt följande citat från resan till Tallin, Kaliber, Sveriges Radio, 090405. ”Vi kommer att…” ibid. ”Var du med…” Debatt, Sveriges Television, 090406. ”Nynazister i kritstrecksrandiga…” http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rechtsextreme-in-nrw-polizei-sucht-bei-razzia-nach-neonazis-a-829594.html. ”Aggressiv hållning gentemot…” lagtexten om författningsfientlig verksamhet finns bl a återgivet här; http://www.juraforum.de/lexikon/parteiverbot. ”Pro NRW missaktar…” samt övriga citat från Författningsskyddet är hämtade från Verfassungsschutzbericht 2011 des Landes Nordrhein-Westfalen, Pressefassung 2012.
https://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Bilder/Startseite/Verfassungsschutzbericht_2011_Pressefassung.pdf. ”Jag ska ner…” samt följande citat, Sverigedemokrat till europeiskt minaretmöte, Människor och tro, Sveriges Radio 100326. ”Varje civilisation kommer…” Kent Ekeroths tal på Pro NRW-mötet finns här; https://www.youtube.com/watch?v=XV4PTrn5Ebg, samt här; https://www.youtube.com/watch?v=geUkw0Y8N0U. ”Plötsligt uppstår rena…” Föreningsmöte i populistklubben, Christoph Andersson, Sydsvenskan 100401. ”På samma sätt…” samt följande citat från Pro NRW-konferensen är hämtade från Verfassungsschutzbericht 2011 des Landes Nordrhein-Westfalen, Pressefassung 2012. ”Om någon vill…” http://web.archive.org/web/20100409195242/http://kentekeroth.se/2010/04/. ”Även för den…” Facebook som folkdomstol, Johan Malmberg. Helsingborgs Dagblad, 100406. ”Vi äldre vågar…” Förstämningen är stor i Landskrona, Sveriges Television, 100407, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/forstamningen-ar-stor-i-landskrona. ”Vi har en…” Hot på nätet drabbar hela familjen, Sydsvenskan 100406. ”Libanesisk muslim…” Ekeroths namnpublicering finns här; http://web.archive.org/web/20100408140154/http://kentekeroth.se/2010/04/02/parkeringsmordet-mojlig-forovare/. ”Till alla Landskronas…” Expressen 100404. ”Våld har ingen…” Tusentals slöt upp mot våldet, Sydsvenskan 100406. ”Hatet är hotet…” Facebook som folkdomstol, Johan Malmberg, Helsingborgs Dagblad, 100406. ”Vi tycker att…” Sverigedemokrat hänger ut misstänkt, Sveriges television 100404, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverigedemokrat-hanger-ut-misstankt. ”Ni är bara…” samt följande citat är hämtade från; http://web.archive.org/web/20100408140154/http://kentekeroth.se/2010/04/02/parkeringsmordet-mojlig-forovare/. ”Del i det…” http://web.archive.org/web/20100409223904/http://kentekeroth.se/2010/04/04/kulturberikare-en-kaftsmall-till-etablissemanget/. ”Händelsen är som…” SD vill ha en martyr, Expressen 100404. ”Jag är inte…” ibid. ”En del kanske…” Hot på nätet drabbar hela familjen, Sydsvenskan 100406. ”Vad ska vi…” Det är inte kulturellt att döda äldre damer, Peter Kadhammar, Aftonbladet 100403. ”Hans inlägg visar…” http://web.archive.org/web/20100409223904/http://kentekeroth.se/2010/04/04/kulturberikare-en-kaftsmall-till-etablissemanget/. ”Varför inte skriva…” http://web.archive.org/web/20100408140154/http://kentekeroth.se/2010/04/02/parkeringsmordet-mojlig-forovare/.


DEL 25 – BEVÄPNADE MED JÄRNRÖR

Det som senare blev känt som ”Järnrörsfilmen” är tagen av Kent Ekeroth och publicerades först av Expressen, med början 14 november 2012. Hela filmen finns utlagd här; http://www.expressen.se/tv/nyheter/expressen-dokumentar-hela-sd-filmen/.


DEL 26 – SD STARTAR SIN DEMENTIMASKIN

Ojdå! Det där…” Soran Ismails Yotube-klipp finns här; https://www.youtube.com/watch?v=4JA4TC8anM0. ”Vi måste iväg…” och följande citat, Vi får prata om det här senare, Fredrik Sjöshult, Expressen 100914. ”Den dag etablissemanget…” http://web.archive.org/web/20130424140222/http://kentekeroth.se/2010/02/24/som-en-flojel-i-vinden/. ”Bara i ett…” http://web.archive.org/web/20101224113622/http://kentekeroth.se/2010/12/21/genusgalenskapen-rullar-vidare-verkligheten-bestar-dock/. ”Jag hatar FP…” Hamrud, Qvarford 2010. ”de står upp…” Kent Ekeroths Facebooksida, inlägg 100831. Kent Ekeroth tackar Danmark i flera inlägg, bl a här; http://web.archive.org/web/20101201184047/http://kentekeroth.se/2010/08/31/tack-danmark-for-att-ni-star-upp-for-svensk-demokrati/.
”Jag har missaktning…” http://web.archive.org/web/20101202075257/http://kentekeroth.se/2010/09/16/asiktsfortrycket-allt-grovre-i-sverige-herslow-atalas-for-historiskt-korrekt-bild/. ”Nej, Sverige är…” http://web.archive.org/web/20101202075257/http://kentekeroth.se/2010/09/16/asiktsfortrycket-allt-grovre-i-sverige-herslow-atalas-for-historiskt-korrekt-bild/. ”Sverigedemokraterna är i…” Hur extrema är Sverigedemokraterna, Anders Sannerstedt, SOM-Institutet 2014. ”Invandrarmobb…” Facebook, inlägg 100831. ”Kan ni gissa…” Facebook 100907. ”Mellanösternfolket tillsammans med…” Facebook 100910. ”Han kallar det…” Hamrud, Qvarford 2010. Islamseminariet i Göteborg finns bl a att hitta här; https://www.youtube.com/watch?v=q4EiRn9Ji0M. Sverigedemokraternas pressrelease om Göteborgsseminariet finns här; http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/avslutande-islamseminarium-i-goeteborg-den-30-augusti-459206. ”Det muslimska kollektivet…” Islamhatare talar för SD, Aftonbladet 100705. ”Islamhataren Robert Spencer…” http://makthavare.se/2010/07/05/islamhataren-robert-spencer-hos-sd/. Dagens Nyheters artikel om Spencers besök; Islamkritiker fick ovälkommen gåva, Dagens Nyheter 100706. Robert Spencers tal på Almedalen finns bl a här; https://www.youtube.com/watch?v=BQ1br0GsqT8. ”Som alla böcker…” samt följande citat, Balancing the Prophet, Karen Armstrong, Financial Times, 070427. ”IS är inte…” Fileds of Blood, Religion and the History of Violence, Karen Armstrong, Vintage, 2014. Man kan utnyttja…” Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stif, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, Mahmoud Khalfi, ordförande, Sveriges imamråd, Nadia Marhri Lodin, vice ordförande, Sveriges muslimska råd, Ute Steyer, rabbin, Stockholms judiska församling, Dagens Nyheter 160808. ”Vad gäller islam…” samt följande citat från Breiviks manifest, 2083 – A European Declaration of Independence, Andrew Breivik. Antalet träffar på olika Counterjihadister i Breiviks manifest är hämtade från Fear, Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America, Wajahat Ali, Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes, and Faiz Shakir, www.americanprogress.org, 2011. ”Vi har medvetet…” ur boken ”Jag är inte rabiat. Jag äter pizza”, Niklas Orrenius, Månpocket 2010, återgivet i Med ryggen mot omvärlden, Svenska Dagbladet 100310. ”Erik Almqvist redogör…” http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/erik-almqvist-redogoer-foer-graelet-med-soran-ismails-gangsterkamrat-471737. Linus Bylunds brottsregister beskrivs bl a i Våldsdömda jobbar åt SD, Expressen 101121. ”Avdankad komiker som…” Sverigedemokraternas ”motfilm” finns här; https://www.youtube.com/watch?v=ttUPDPiLNI8. ”Var du rädd…” SD-toppar i bråk på öppen gata, Aftonbladet 100914. ”Det förekommer omfattande…” Komikern i bråk med SD-toppar, Expressen 100915.
Citaten från Daniel Assai kommer dels från en egen intervju, dels från två intervjuer med webbsajten Inte Rasist Men, IRM, IRM-podd avsnitt 30 – avhopparen talar ut, Henrik Johansson 150517, https://www.interasistmen.se/podd/irm-podd-avsnitt-30-avhopparen-talar-ut/, samt; IRM-podcast: avsnitt 30, En rasistisk sekt, 150517, https://soundcloud.com/mr-henko/irm-podd-en-rasistisk-sektmp3.


DEL 27 – ”NU ÄR VI I RIKSDAGEN!”

”SD,SD,SD…” De sjungande Sverigedemokraterna på partiets valvaka finns bl a i Sveriges Televisions valvaka, 100919. ”Det här är…” ibid. ”Jag bara går…” Sverigedemokraterna viskar inte längre, Lars Lindström, Expressen 100920. ”Nu är vi…” Hejaramsor och skrik, Aftonbladet 100920. ”Sverige åt svenskarna…” en video som klippt ihop diverse tillfällen när Sverigedemokrater sjunger denna version av Brown Girl in the Ring, finns här; https://www.youtube.com/watch?v=6JlrxHxguk4. Sverigedemokrater som sjunger denna version finns också i bevakningen från 30-novemberfiranden, t ex Aktuellt och Rapport, Sveriges Television, 911130, samt 921130. ”Det går inte…” Sveriges Televisions valvaka, 100919. ”Jag skulle vilja…” Expressen 920816. ”Det är ingen…” samt följande citat är från Sveriges Televisions valvaka, 100919. ”Den scen som…” från Björn Wimans blogg, återgivet i; Kristian Luuk och SVT:s valvaka sågas, Svenska Dagbladet, 100920. Utfrågningen av Reinfeldt och de övriga partiledarna är från Sveriges Televisions valvaka, 100919. ”Jag räknar med…” SD blir vågmästare, Aftonbladet 100919. ”Att minska asyl…” ibid. ”En politisk jordbävning…” Political Earthquake Shakes Up Sweden, New York Times 100920. ”En skammens dag…” Sweden’s center-right coalition wins re-election, but not majority, CNN 100920. ”Sverigedemokraterna samlade fantastiska…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/09/victory-for-sverigedemokraterna.html. ”Många gratulationer till…” ibid. ”En hög makthungriga…” http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2010/5/5/interview-paul-weston. ”jasägande apor…” ibid. ”Vi kanske inte…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/10/we-will-hold-you-to-account.html. Intervjun i Politics där Weston talar om etnisk rensning och kvinnors oförmåga att förstå krig finns här; http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2010/5/5/interview-paul-weston. ”Invandringen på sikt…” samt följande citat från Ekeroth om invandringen tills uttalandet om morot och piska, kommer alla från; Nu kräver de makten, Aftonbladet 100920. ”På ett eller…” samt följande citat om romer är från; SOU 1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling – Socialdepartementet. ”Det är dags…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/03/ethnically-cleansing-english.html. ”Hur ska vi…” SD-Kuriren nr 80, 2009. ”Börjar ni liberaler…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/09/victory-for-sverigedemokraterna.html.


DEL 28 – RIKSDAGSLIVET ÄR EN FEST

”I går kväll…” Orden som fick SD att lämna kyrkan – i protest, Aftonbladet 101005. ”Jag tror aldrig…” ibid. ”Skakade av upprördhet…” uttalande till TT citerat i, SD:s ledamöter lämnade Storkyrkan, Dagens Nyheter 101005. ”När de lämnade…” Orden som fick SD att lämna kyrkan – i protest, Aftonbladet 101005. ”Om man blir…” SD:s ledamöter lämnade Storkyrkan, Dagens Nyheter 101005. ”Predikan i en…” Aktuellt, Sveriges Television, 101005. ”Vi är inget…” Orden som fick SD att lämna kyrkan – i protest, Aftonbladet 101005. ”Jag accepterar inte…” samt följande citat om festerna hos Ekeroth finns i; Skrämda av fyllan, Aftonbladet 110409. ”Vi pratade en…” Satis Polito, Jimmie Åkesson, Asp & Lycke, 2013. Uppgifterna om kvinnorepresentation i olika länders parlament i september 2010 är hämtade från; http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif300910.htm. ”En i vår…” Åkesson 2013. ”Vi förväntar oss…” ”Problempartiet: Mediernas villrådighet kring SD valet 2010, Björn Häger, Stiftelsen Institutet för mediestudier, 2012. ”Stor exponering…” Rättvisa nyhetsmedier, Partiskheten under 2006 års medievalrörelse, Arbetsrapport Nr.42, Kent Asp, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet 2006. ”Partiet fick mer…” samt följande citat om Sverigedemokraterna och medierna i valet 2010 är från; Mediernas prestationer och betydelse i valet 2010, Kent Asp, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet 2010. ”Även om de…” citerad i Förre DN–chefens råd till sd-toppen: ”fäll regeringen, Kenan Habul, Aftonbladet 160516. ”Då kommer TV4…” Häger 2012. Sverigedemokraternas valfilm 2010 hade hösten 2016 setts över en miljon gånger på youtube. ”Nej till islamisering…” samt övriga citat om Sverigedemokraternas annons i Sydsvenskan är hämtade från; Häger 2012. ”Sverigedemokraterna är väldigt…” ibid. Uppgifterna om Bloggtopens mätningar om Politiskt Inkorrekt återges i; SD dominerar sociala medier, Tobias Brandel, Svenska Dagbladet, 100426. ”När våra besökssiffror…” mejl från Gutaf Janson, 110206, publicerat i Medieimperiet som rasade, Kenan Habul. Aftonbladet, 160516. ”Vi har förbehållslöst…” ibid. ”Vi vågar hävda…” ibid. ”Utan internet hade…” Åkesson slår ifrån sig kritik, Niklas Orrenius, Sydsvenskan 111122. ”Det är andra…” Miljonregn över SD, Niklas Svensson, Fredrik Sjöshult, Expressen 100922. ”Kent Ekeroth är…” samf följande citat är från; Svensk, svenskare Ett reportage om Sverigedemokraterna, Annika Hamrud och Elisabet Qvarford, Optimal Förlag 2010.


DEL 29 – FIENDENS FIENDE

”Just ett vackert…” Neue Freunde für Israel, Reise nach Israel, Lorenz Jäger Frankfurter Allgemeine Zeitung 101213. ”Man får gnugga…” Israels falsche Freunde, Michael Thumann, Die Zeit, 101218. ”Den fysiska gränslinjen…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/12/metaphorical-front-line-of-islam.html. ”När vi åkallar…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/12/west-needs-to-wake-up.html. ”Delegation från Europeiska…” http://gatesofvienna.net/2010/12/a-passage-to-israel/. ”Kom igen nu…” Dokumentärfilm i tre delar, 100 Stunden – Pándi begleitet Strache durch Israel, Claus Pándi, Kronen Zeitung, http://www.krone.at/videos/pandi/teil-2-100-stunden-pandi-begleitet-strache-durch-israel-aufreger-doku-video-236755. ”Vad dessa unga…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/12/passage-to-israel.html#more. ”På måndagen åkte…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/12/land-for-peace-or-land-for-terror-state.html. ”Vi är här…” samt följande citat kopplat till Ekeroths samtal är från, Dokumentären 100 Stunden, http://www.krone.at/videos/pandi/teil-2-100-stunden-pandi-begleitet-strache-durch-israel-aufreger-doku-video-236755.
”Polskjudiska är mer…” Svensk, svenskare Ett reportage om Sverigedemokraterna, Annika Hamrud och Elisabet Qvarford, Optimal Förlag 2010. ”Du kan inte…” Far-Right Politicians Find Common Cause in Israel, Stefan Theil, Newsweek 110227. ”Det är förbjudet…” Rabbi calls for annihilation of Arabs, BBC, 010410. ”Lika farlig som…” Shas MK: Gays Are Causing Israeli Society to Self-destruct, Haaretz, 080129. ”Psykologer, psykiatriker och socialarbetare…” samt de övriga citaten om rehabiliteringsläger för homosexuella är hämtade från, Shas MK proposes ’rehab centers’ for gays, Y-net, 070621, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3415870,00.html. ”Reservationslösa stöd till…” Jerusalemdeklarationen finns återgiven bl a här; http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101207_OTS0199/fpoe-strache-jerusalemer-erklaerung. ”Jag tror att…” och följande citat från Wolff, http://gatesofvienna.net/2010/12/a-passage-to-israel/. ”Ett pinsamt misstag…” Strache, Biertonnen und das Heilige Land, Der Standard, 101222. Besöket på Yad Vashem skildras också i dokumentären 100 Stunden, Kronen Zeitung. ”En signal till…” ibid. ”Det är fortsättningen…” Neue Freunde für Israel, Reise nach Israel, Lorenz Jäger Frankfurter Allgemeine Zeitung 101213. ”För de flesta…Plötzlich projüdisch, Rechte Parteien vollziehen Strategiewechsel, Tobias Müller, Jüdische Allgemeine, 140102. ”Högerpopulisternas besök är…” Israels falsche Freunde, Michael Thumann, Die Zeit, 101218. ”Vi kommer att…” Counterjihadisternas hälsning vid Yad Vashem finns återgiven här; http://gatesofvienna.blogspot.de/2010/12/passage-to-israel.html#more. ”Det finns bara…” http://en.europenews.dk/Fjordman-Why-Islam-Must-Be-Expelled-From-The-West-78191.html.


DEL 30 – SVERIGES FÖRSTA SJÄLVMORDSBOMBARE

”Tack vare Lars…” Taimour Abdulwahabs brev finns bl a återgivet här; http://www.dn.se/nyheter/sverige/utskrift-av-hotmejlet-till-tt/. ”Taimour hamnade i…” Familjekillen blev misstänkt terrorist, Aftonbladet 101213. ”Som jag minns…” Svårt att förstå att det verkligen kan vara han, Karoline Hoppe, Dagens Nyheter, 101214. ”Han var attraktiv…” TV4 110105, http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/artiklar/mona-thwany-lade-ut-sj%C3%A4lvmordh%C3%A4lsningen-p%C3%A5-n%C3%A4tet-4fbfdb5d04bf725194008a40. ”Portrait of a…” Portrait of a happy family, Neil Sears Nick Fagge, Daily Mail, 101216. Michael Morells utspel om Irakkriget finns bl a återgivna i hans bok; The Great War of Our Time: The CIA’s Fight Against Terrorism – From al Qa’ida to ISIS, Michael Morell, Hachette, 2015. ”En trevlig, mjuk…” samtliga citat från Abdulwahabs tid på Luton Islamic Centre är hämtade från; Stockholm bomber was thrown out of Luton mosque for trying to recruit extremists, Gordon Rayner, Andy Bloxham, Laura Roberts, The Telegraph, 101213. ”Förlåt för mina…” http://www.dn.se/nyheter/sverige/utskrift-av-hotmejlet-till-tt/. ”Jag älskade honom…” TV4 110105. ”Jag vill gifta…” ’I never knew my husband had become a terrorist, Daily Mail, 101212. ”Försök att förlåta…” http://www.dn.se/nyheter/sverige/utskrift-av-hotmejlet-till-tt/. ”Han var som…” TV4 110105. ”Nu har islamiska…” http://www.dn.se/nyheter/sverige/utskrift-av-hotmejlet-till-tt/. De svenska tidningarnas reaktioner återges från 12 och 13 december 2010. ”Jag förklarar härmed…” Fri – från hans klor, Självmordsbombarens svärfar i öppet brev, Aftonbladet 101218. ”Rubrikerna handlade om…” samt följande citat från Thwany är samtliga från intervjun i TV4 110105. ”Vi kände att…” Muslimer bedrövade över självmordsbomben, Aftonbladet 101213. ”Vi är en…” Manifestationer mot våld efter terrordådet, Expressen 101213. ”Det är en…” Muslimer bedrövade över självmordsbomben, Aftonbladet 101213. ”Det här är…” ibid. ”Äntligen…” Brunells twitter är bl a återgivet i Bevara Sverige – ett reportage om Sverigedemokraterna, David Baas, Albert Bonniers Förlag, 2014. ”Sverige har förmodligen…” Sveriges Television, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/efter-bombattacken-sd-politiker-jag-angrar-mig-inte?mobilmeny=1. ”Nu har sjuklövern…” Vansinnesdåd och syndabockar, Expo, 101213. ”Det visar bara…” Därför teg regeringen om bomben, Aftonbladet 101213. ”Vi vet att…” Låt oss inte falla i fällan kollektiv skuld, Dilsa Demirbag Sten, Expressen 101212. ”I vanlig ordning…” http://web.archive.org/web/20130723113725/http://kentekeroth.se/2010/12/page/3/. ”Jag har varnat…” citerat i Baas 2014. ”En allvarlig psykisk…” Bakgrunden till Salemmarschen samt Daniel Wretströms tragiska dödsfall finns bl a beskrivet i; 2000 – Mordet, marschen, martyrskapet, Expo, 031205. ”Han är vår…” ibid. ”Stoppa Svenskhatet…” Salemmarschen finns bl a beskrivet i, Enad front för extremhögern, Lisa Bjurwald, Expo, http://expo.se/2010/analys-enad-front-for-extremhogern_3550.html. Talen från Salemmarschen är återgivna från, Vem tjänar på attentatet? Christoph Andersson, Sydsvenskan 101217. Dan Erikssons tal finns också här; https://www.youtube.com/watch?v=Fbt6-K-wf7M. ”Svenska ungdomar utsätts…” Riksdagens protokoll 2010/11:10 Torsdagen den 4 november 2010. ”Massinvandringen splittrar Sverige…” Riksdagens protokoll 2010/11:31 Torsdagen den 9 december 2010. ”Intensifierat arbete mot…” Intensifierat arbete mot svenskfientlighet, Motion 2011/12:A384
av Mattias Karlsson och Erik Almqvist (SD). ”Jag frågar mig…” Vem tjänar på attentatet? Christoph Andersson, Sydsvenskan 101217. ”Är en liten…” Kent Ekeroth återger detta citat på sin Facebooksida den 14 december 2010 och beklagar att just detta citat inte togs med i BBCs lsutliga reportage. ”Islam är en…” Nu gælder det bare om at berolige folk, Malin Schmidt, Information 110108. ”Fått mycket gjort…” Kent Ekeroths Facebooksida, 101213.


DEL 31 – DEN ARABISKA VÅREN

”Svenskar är galna…” samt följande citat från Ekeroths tal i Antwerpen är tagna från; https://www.youtube.com/watch?v=JLotOo_SxQc. ”Masken har fallit…” citerat i, Belgium’s far right party in Holocaust controversy, Andrew Osborn, The Guardian 110309. ”Tisdagen den 9…” Vlaams blok blir Vlaams belang, Daniel Olsson, Expo, 041115. ”Islam är nu…” Between Haider and a Hard Place, Adi Schwartz, Haaretz, 050828. Intervjun där Dewinter beskriver sitt parti som islomofobt gjordes av Jewish Week 051209, https://web.archive.org/web/20070928125113/http://www.filipdewinter.be/page.php?linkID=238. Mohamed Bouazizi satte eld på sig själv den 17 december 2010, han fördes svårt skadad till sjukhus och avled den 4 januari 2011. ”På samma sätt…” https://www.youtube.com/watch?v=JLotOo_SxQc. ”Bör stödja försök…” http://web.archive.org/web/20110720231906/http://kentekeroth.se/2011/02/14/vad-var-det-jag-sa-invandringsvag-fran-tunisien/. ”Sveriges rykte som…” ibid. ”Har ångest över…” Ekeroths Facebooksida, 110224. ”Behovet av att…
http://web.archive.org/web/20110624094738/http://kentekeroth.se/2011/02/23/som-sagt-stangt-granserna-mot-afrika/. ”En mur av…” http://web.archive.org/web/20110720231906/http://kentekeroth.se/2011/02/14/vad-var-det-jag-sa-invandringsvag-fran-tunisien/. ”Vilka länder kommer…” http://web.archive.org/web/20130724191819/http://kentekeroth.se/2011/01/page/3/. Första barnet i Malmö beskrivs i; Först ut i Malmö, Sydsvenskan 110101. ”Första barnet i…” Kent Ekeroth skriver om barn som tidsinställda bomber; http://web.archive.org/web/20130724191819/http://kentekeroth.se/2011/01/page/3/.


DEL 32 – UTØYA

”Rutinmässig kontroll på…” En av oss, en berättelse om Norge, Åsne Seierstad, Albert Bonnier Förlag, 2013. ”Med det starkt…” ibid. ”Motsätter sig starkt…” ibid. ”Förr var Anders…” ibid. ”Vi kan inte…” En hel sekund i livet, Gellert Tamas, Natur & Kultur, 2011. ”Det var som…” Halvsøsteren: – Det var som om han falt i et sort hull, VG, 120618. ”Han var opptatt” är citerad från Aftenpostens publicering av domen mot Breivik, http://www.aftenposten.no/norge/Her-er-hele-dommen-mot-Anders-Behring-Breivik-146335b.html. ”Han leide to…” Anders Behring Breivik Rettspsykiatrisk Erklæring 2012-04-10 til Oslo tingret, https://sites.google.com/site/breivikarkiv/dokumenter/anders-behring-breivik-rettspsykiatrisk-erklaering-2012-04-10. ”Ungefär 70% av…” samt följande citat är från; 2083 – A European Declaration of Independence, Andrew Breivik, 2011. ”Det är många…” Peder Jensen er drapsmannens forbilde «Fjordman», VG, 110927. ”Ted Ekeroth är…” http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/03/growing-muslim-influence-in-malmo.html. ”Mitt råd till…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2008/09/will-holland-survive-21st-century.html. ”Till min stora…” Breivik 2011. ”Som gatesofvienna, brusselsjournal…” http://www.document.no/anders-behring-breivik.
”Som han beundret…” https://sites.google.com/site/breivikarkiv/dokumenter/anders-behring-breivik-rettspsykiatrisk-erklaering-2012-04-10. Antalet citat från Fjordman är taget från VG 110927; http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-etterforskningen/peder-jensen-er-drapsmannens-forbilde-fjordman/a/10089389/. ”Det pan-Europeiske…” http://www.document.no/anders-behring-breivik. ”Jeg bruker nå…” ibid. ”at det skal…” https://sites.google.com/site/breivikarkiv/dokumenter/anders-behring-breivik-rettspsykiatrisk-erklaering-2012-04-10. ”En sådan noggrann…” Var detta en al-Qaida-demonstration?, Sveriges Television, 110722. http://www.svt.se/nyheter/utrikes/var-detta-en-al-qaida-demonstration-det-onda-kryper-narmare. ”Terrorattentatet i Oslo…” En dyrköpt väckarklocka för det norska samhället, Henrik Brors, Dagens Nyheter, 110723. ”Någon som vågar…” https://twitter.com/kentekeroth/status/94415632686268416. ”Nästa jävel som…” https://twitter.com/linusbylund/status/94422682564698112. ”I preventivt syfte…” i Bevara Sverige – ett reportage om Sverigedemokraterna, David Baas, Albert Bonniers Förlag, 2014. ”När det nu…” ibid. ”Ingen bör skriva…” ibid. ”Siv Jensens varning om en smygande islamisering finns bl a återgivet i; Norska FRP tar avstånd, Svenska Dagbladet 110727. ”Jag tycker det…” ibid. ”Inga mer hemmasnickrade…” Baas, 2014. ”Jag vill härmed…” ibid. ”I mycket hög…” Killings in Norway Spotlight Anti-Muslim Thought in U.S., Scott Shanejuly, New York Times, 110724. ”Vi befinner oss…” http://gatesofvienna.blogspot.de/. ”Islam och alla…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2011/06/when-treason-becomes-norm-why.html.
”Vi måste se…” http://gatesofvienna.blogspot.de/2011/05/preparing-for-ragnarok.html. ”Fjordmans texter ger…” http://web.archive.org/web/20110727042923/http://kentekeroth.se/. ”Tydligen, enligt en…” http://uaf.org.uk/2011/07/edl-funder-alan-lake-calls-norway-massacre-chickens-come-home-to-roost/. ”Dödandet var fruktansvärt…” http://pamelageller.com/2011/07/summer-camp-indoctrination-training-center.html/. ”Psykiskt sjuk människa…” SD om likheterna med Breiviks ideologi, P1-morgon, Sveriges Radio 110726. ”Jag kan inte…” Jimmie Åkessons sommartal finns bl a refererat här; http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4634661. Hela talet finns till nerladdning här; http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/documents/jimmie-aakessons-sommartal-2011-14846. ”Dem som förklarat…” samt följande citat är samtliga från, Uppdrag Granskning, Sveriges Television 111214.
Beskrivningen av Anders Behring Breiviks barn- och ungdomstid är delvis baserad på; En av oss, en berättelse om Norge, Åsne Seierstad, Albert Bonnier Förlag, 2013. Beskrivningen av den interna kommunikationen hos Sverigedemokraterna efter terrorattacken är bl a baserad på, Bevara Sverige – ett reportage om Sverigedemokraterna, David Baas, Albert Bonniers Förlag, 2014.


DEL 33 – WILLIAM PETZÄLLS DÖD

Sverigedemokraternas inköp av sprit finns beskriven i; Här kör Säpo SD:s öl och vin, Fredrik Sjöshult, Expressen, 110705. ”Den person som…” Drack med SD, David Baas, Expressen 110927. ”Vi har inte…” Satis Polito, Jimmie Åkesson, Asp & Lycke, 2013. ”Sveket är totalt…” Starka reaktioner från SD mot Petzäll, Daniel Vergara, Expo 110927. ”Idag framstår du…” ibid. Påståendet att Petzäll skulle ha försökt att pressa partiet på pengar framfördes i Nyheter 24, http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/614622-petzall-pressar-sd-pa-pengar-for-att-lamna-riksdagen. Söder skrev senare på sin Facebooksida att han ångrade uttalandet, vilket återges här; http://expo.se/2011/starka-reaktioner-fran-sd-mot-petzall_4362.html. ”Uppmanar er att…” Starka reaktioner från SD mot Petzäll, Daniel Vergara, Expo 110927. ”Nu är pajkastningen…” ibid. ”Jag fick peppa honom…” Bevara Sverige – ett reportage om Sverigedemokraterna, David Baas, Albert Bonniers Förlag, 2014. ”Jag är totalt…” Sdu-topp slutar – avfärdar SD som osund ”sekt”, David Baas, Expressen, 121218. ”Sverigedemokraternas hållning i…” SD måste erkänna en palestinsk stat, Gustav Kasselstrand, William Hahne, Aftonbladet 111107. ”Det är sånt…” Ledande SD-politiker kritiserar SDU, Daniel Vergara, Expo, http://expo.se/2011/ledande-sd-politiker-kritiserar-sitt-ungdomsforbund_4490.html. Mötet hos Sverigedemokraternas ledning efter debattartikeln finns återgiven i Baas 2014. ”Jag är en…” http://upprop.nu/HPUS.


DEL 34 – NÄTHATET FÅR ETT NYTT HEM

”På samma sätt…” http://web.archive.org/web/20111023212950/http://avpixlat.info/. ”Vi inser vikten…” samt den efterföljande mejlkonversationen är hämtad från; Bevara Sverige – ett reportage om Sverigedemokraterna, David Baas, Albert Bonniers Förlag, 2014. ”Ta ansvar för…” Medieimperiet som rasade, Kenan Habul. Aftonbladet, 160516. ”Att t ex sätta…” ibid. ”När vi via…” samt följande mejlkonversation är citerad från Medieimperiet, Kenan Habul. Aftonbladet, 160516. ”Rörande PI är…” ibid. ”Politiskt inkorrekt är…” Medierna, Sveriges Radio 110924. Kent Ekeroths registrering av domännamnet finns bl a beskrivet här; http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/622989-ekeroth-avpixlat-inte-mitt-projekt. Ekeroths registrering av ”Föreningen för Sverigevänliga intressen” finns bl a återgiven i; Så ska Ekeroth slippa skatta för hatsajten, Lisa Röstlund, Aftonbladet 131105. ”Det går rykten…” http://web.archive.org/web/20111227003413/http://kentekeroth.se/2011/10/23/pi-ar-dod-lange-leve-avpixlat. ”Det går rykten…” http://web.archive.org/web/20130625113359/http://kentekeroth.se/2011/10/page/3/. ”Jag hoppas du…” http://web.archive.org/web/20111227003413/http://kentekeroth.se/2011/10/23/pi-ar-dod-lange-leve-avpixlat. ”Sidan Avpixlat tar…” citerad i; Man kan inte ha respekt för en lag där det är okej att kalla svenskar idioter, Annika Hamrud, Dagens Nyheter 111205. ”Avpixlat.info ersätter…” Baas 2014. Åkesson uttalande om Avpixlat som en sund röst är hämtad från; Åkesson slår ifrån sig kritik, Niklas Orrenius, Sydsvenskan 111122. ”Jag är mycket…” https://www.youtube.com/watch?v=hDM5b8GzO-c. ”Robert Spencer hälsar…” http://web.archive.org/web/20111029231640/http://kentekeroth.se/2011/10/26/robert-spencer-halsar-till-avpixlats-lasare/. ”Om ni väljer…” samt följande citat från Mattias Karlsson bidrag till Avpixlat är hämtade från; Mattias Karlsson skrev åt Avpixlat, David Baas, Expressen 151125. ”Vi har inget…”Här festar SD med Avpixlat, Ehsan Fadakar, Martin Nilsson, Aftonbladet 130705. Mattias Karlssons kritik mot Avpixlats skribenter som ”anonyma nättroll” är hämtad från; Man kan inte ha respekt för en lag där det är okej att kalla svenskar idioter, Annika Hamrud, Dagens Nyheter 111205. ”Hur kommer det…” samt följande samtal mellan Karlsson och Baas är hämtad från; Mattias Karlsson skrev åt Avpixlat, David Baas, Expressen 151125. ”Det är mitt…” Alltid Nyheter, Sveriges Radio 111025. ”Nej, det är…” http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/622989-ekeroth-avpixlat-inte-mitt-projekt. ”Avpixlat skulle bli…” Man kan inte ha respekt för en lag där det är okej att kalla svenskar idioter, Annika Hamrud, Dagens Nyheter 111205. ”Alla är lika…” samt följande citat om de tre tonårsflickor som hängdes ut av Avpixlat är hämtade från; http://www.svt.se/nyheter/inrikes/framlingsfientlig-sajt-hangde-ut-tonarstjejer-1. ”Du förtjänar att…” samt följande citat om hatet som riktades mot den 17-åriga Stockholmstjejen är hämtade från; https://www.interasistmen.se/hotad-av-sd/. ”Du ska gruppvåldtas…” samt följande citat kring fackföreningsledaren och hoten mot henne är hämtade från; https://www.interasistmen.se/granskning/ordforande-hrf-hotas-med-gruppvaldtakt-efter-kritik-mot-sd-far-bilder-pa-mordade-barn/#jp-carousel-15877. ”Beslutet är helt…” Ungdomsstyrelsen polisanmäler hot, Svenska Dagbladet 130117. Alfssons uppmaning till ”fotsoldaterna” att rycka ut finns också återgivet här; https://www.interasistmen.se/granskning/alfsson-hoppas-att-fotsoldaterna-rycker-ut-mot-ungdomsstyrelsen/. ”Titta runt och…” citerad i Man kan inte ha respekt för en lag där det är okej att kalla svenskar idioter, Annika Hamrud, Dagens Nyheter 111205. ”PI tog bort…” ibid. ”Ja. Många av…” Åkesson slår ifrån sig kritik, Niklas Orrenius, Sydsvenskan 111122. ”Vi MÅSTE verkl…” samt följande citat från mejlväxlingen mellan Ekeroth och Avpixlats redaktion är hämtad från; SD-topp bakom hatsajt, Mejlen avslöjar Kent Ekeroths arbetsledande roll på Avpixlat, Josefin Sköld, Aftonbladet 130627. ”Jag har mycket…” Jag ser inte vad som är rasistiskt, Josefin Sköld, Aftonbladet 130627. ”Vi tycker inte…” SD: ”Vi ska tala med Kent Ekeroth”, Josefin Sköld, Aftonbladet 130627. ”Nu får det…” Avslöjandet att Sverigedemokraterna och dess kommunikationschef Joakim Wallerstein står bakom Facebooksidor som ”Nu får det vara nog” med flera avslöjades i; Mattias Karlsson skrev åt Avpixlat, David Baas, Expressen 151125. ”Sverige har det…” Våldtäktskartas målsättning är citerad från; http://www.politism.se/genusfolket/facebooksidan-valdtaktskartan-ett-pahitt-fran-avpixlat/. ”Ja, vi jobbar…” Mattias Karlsson skrev åt Avpixlat, David Baas, Expressen 151125. ”Nya fjädrar men…” http://web.archive.org/web/20111023212950/http://avpixlat.info/.


DEL 35 – SKANDALEN BRISERAR

”Du ska ha…” samt följande citat från Expressens konfrontation med Erik Almqvist är från; Vittne: ”Han kallade oss blatte-älskare”, David Baas, Christian Holmén, Expressen 121113. ”Anonyma politiska meningsmotståndare…” Bevara Sverige – ett reportage om Sverigedemokraterna, David Baas, Albert Bonniers Förlag, 2014. ”Paniken är total…” ibid. ”Börjar få flashbacks…” ibid. ” Desperationen på Expressenredaktionen…” http://nyheter24.se/nyheter/politik/731651-sa-ljog-sd-toppen-om-rasistfilmen. ”Själv började jag…” Satis Polito, Jimmie Åkesson, Asp & Lycke, 2013. ”Framåt midnatt den…” ibid. ”Den natten blev…” ibid. Expressens publicering av filmen som avslöjade Almqvists, Ekeroth och de övriga Sverigedemokraternas lögner gjordes i artikeln; SD-toppens attack: ”Skit i den lilla horan”, David Baas, Christian Holmén, Expressen 121114. ”Det här är…” Sverigedemokraternas presskonferens är återgiven i samtliga större tidningar, samt radio och TV. Hela presskonferensen finns att lyssna på bl a här; http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5345592. ”Det här är den värsta…” Presskonferensen med Erik Almqvist finns bl a här; http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5345939. ”Erik Almqvist som…” Baas 2014. Publiceringen av ”Järnrörsfilmen” den 15 november 2012 gjordes i artikeln; Almqvist och Ekeroth beväpnar sig med järnrör, David Baas, Christian Holmén, Expressen 121115. ”Kent Ekeroth har…” Sverigedemokraternas pressrelease återges bl a i; Kent Ekeroth tar en timeout, Expressen, 121115. ”Var så väldigt…” TTs intervju med Kent Ekeroth återges bl a här; http://www.dn.se/nyheter/politik/ekeroth-inget-jag-ar-stolt-over/. ”Ja, det framkommer…” Baas 2014. ”Vi har varit…” Erik Almqvist om rasistfilmen, TV4 121115. ”Vi har ofta…” Åkesson 2013. ”Jamen snälla, berätta…” http://www.svt.se/nyheter/val2014/akesson-vad-ar-jarnrorsskandalen. ”Sverigedemokraterna är ett…” Jimmie Åkesson brev om ”nolltolerans” i partiet finns återgivet bl a här; https://sd.se/viktigt-meddelande-fran-medlemsutskottet/. ”Vi har dels…” Linus Bylund i Aktuellt, Sveriges Television, 121210. ”Vi har använt…” samt följande citat från interna dokument är återgivet från; Almqvists pengakrav efter järnrörsskandalen, David Baas, Expressen 160117. ”Läget just nu…” samt fökjande citat från internba dokument hos Sverigedemokraterna är hämtade från; Hemliga SD-mejlen polisen inte fick se, David Baas, Expressen 160118. Transaktionerna mellan Sverigedemokraterna och Erik Almqvist finns beskrivna i förundersökningen kopplad till Mål B 1763-15 i Södertörns Tingsrätt 160205. ”Jag har bara…” Sparkade SD-toppen fick nytt jobb i hemlighet, Ewa Stenberg, Karin Eriksson, Dagens Nyheter 150214.
Citaten från Daniel Assai kommer dels från en egen intervju, dels från två intervjuer med webbsajten Inte Rasist Men, IRM, IRM-podd avsnitt 30 – avhopparen talar ut, Henrik Johansson 150517, https://www.interasistmen.se/podd/irm-podd-avsnitt-30-avhopparen-talar-ut/, samt; IRM-podcast: avsnitt 30, En rasistisk sekt, 150517, https://soundcloud.com/mr-henko/irm-podd-en-rasistisk-sektmp3.


DEL 36 – NÄTTRUPPERNA MOBILISERAR

”Den senaste journalistiska…” samt följande citat om Avpixlats ”motattack”, http://web.archive.org/web/20121129222948/http://avpixlat.info/2012/11/27/muslimska-invandrarungdomars-ratta-ansikte#more-40337. ”Det är upp…” Hübinette, Sveriges Television, 121127. Överåklagare Mats Åhlund beslut att lägga ner förundersökningen återges bl a här; http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5361446. ”Det var vad…”Åklagaren lägger ner utredningen, Aftonbladet 121128. ”Han blev förbannad…” samt följande citat angående Isovaraa är hämtade från; SD-toppen anmäld av polis för förolämpning, David Baas, Christan Holmén, Expressen 121128. ”Natten mot den…” https://sd.se/2012/11/28/pressmeddelande-med-anledning-av-handelse-med-lars-isovaara/. ”Rasistiskt och nedlåtande…” Här lämnar krogen tillbaka väskan, David Baas, Christian Holmén, Expressen 121129. ”Om man tittar…” Isovaaras ersättare dömd för förtal, Dagens Nyheter 121129. ”Vi har för…” Nu granskar vi skiten, Åsa Linderborg, Aftonbladet 121128. ”Det är en…” När skiten når fläkten, Karin Olsson, Expressen, 121204. ”Granska PK-eliten…” samt följande citat från Avpixlats kampanj, http://web.archive.org/web/20121225102816/http://avpixlat.info/2012/12/10/ny-kampanj-granska-pk-eliten. ”Kan den äckliga…” samt följande exempel på hot- och hatmeddelanden till Linderborg är hämtade från, Förföljd av hatet, Åsa Linderborg, Aftonbladet 121220. ”Idag går Aftonbladets…” samt följande citat från Avpixlat, http://web.archive.org/web/20121224173238/http://avpixlat.info/2012/12/20/lat-fulmedia-sta-ensamma-med-skammen/. ”Står inför ett…” samt följande citat från Avpixlat, http://web.archive.org/web/20121224173238/http://avpixlat.info/2012/12/20/lat-fulmedia-sta-ensamma-med-skammen/. ”Kände en extrem…” samt följande citat kring Skalin, Han orkade inte jobba i korvkiosk, Peter Jonsson, Sundsvalls Tidning, 121219. ”I vårt Sverige…” Riksdagens protokoll 2010/11:4 Tisdagen den 12 oktober. ”Hur många fler…” samt följande citat kring Skalin; Skalin (SD) hittade kärleken – utomlands, Peter Jonsson, Sundsvalls Tidning, 121217. ”Sundsvalls Tidning har…” samt följande citat från Avpixlat; http://web.archive.org/web/20121224120739/http://avpixlat.info/2012/12/23/hjalp-oss-granska-sundsvalls-tidning/. Mängder av hatmail, Peter Jonsson, Sundsvalls Tidning 121222. ”Kan inte antas…” samt övriga citat kring Ekeroths försök att få ersättning för sin film är hämtade från; SD:s plan för att tjäna på järnrörsskandalen, David Baas, Expressen 160531. ”Jag vill att… ibid. ”Verbala radikaliseringen…” samt följande citat från Tyskland; Beamte schauten „nach dem Rechten“, Bild.de, http://www.bild.de/news/inland/razzia/news-eilmeldung-razzia-46780390.bild.html. ”När sidor som…” Rasister hotar pressfriheten, Anders Lindberg, Aftonbladet, 130113. ”Det skulle inte…” Går näthatet att stoppa, Publicistklubben, http://www.publicistklubben.se/2013/02/04/gar-nathatet-att-stoppa/. ”Att bjuda in…” Aningslöst av Publicistklubben, Mattias Irving, Medievärlden 130207. ”Vi finns till…” http://nyheter24.se/nyheter/internet/738011-darfor-bjuds-hatsajtens-kronikor-in-till-debatt.


DEL 37 – KAMPANJEN MOT TIGGARNA

”Jag vet inte…” citerat i; Folk rasande på SD-kampanj mot tiggeri, Aftonbladet 140513. Usch det här…” citerat i; SD kampanjar mot ”det organiserade tiggeriet”, Dagens Media, 140512. ”Dilemmat är att… ” Folk rasande på SD-kampanj mot tiggeri, Aftonbladet 140513. ”Folk blir säkert…” Kränker SD:s reklam tiggare och bör tas ner?, Aftonbladet 140514. ”Registret visar inte…” Över tusen barn med i olaglig kartläggning, Niklas Orrenius, Dagens Nyheter, 130923. ”Det finns inget…” Hundratals romer i nytt register, Niklas Orrenius, Dagens Nyheter, 130924. ”Jag tror och…” ibid. ”Jag är född…” ibid. ”Okunskap om romer…” Den mörka och okända historien, Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, Ds 2014:8. ”Det var så…” samt följande citat kring händelserna; Sheraton stoppade regeringens romska gäst, Mikael Delin, Dagens Nyheter 140325. ”Han ringer mig…” Sheratons ”ursäkt” till Diana, Aftonbladet 140326. ”Länsstyrelsen har publicerat…” SD kampanjar mot ”det organiserade tiggeriet”, Dagens Media, 140512. ”Vi har här…” Så ljuger SD om tiggarna, Daniel Poohl, Anna-Sofia Quensel, Daniel Vergara, Expo 140519. ”De kan inte…” SD har inte läst vår rapport, Svenska Dagbladet, 140514. ”Polismyndigheten i Stockholms…” Mordbränder och våld mot EU-migranter, Anna-Sofia Quensel, Daniel Vergara, Expo, 140909. ”Jag känner inte…” ibid. ”Har ni någon…” SD kampanjar mot ”det organiserade tiggeriet”, Dagens Media, 140512. ”Oavsett budskap vi…” SD har inte läst vår rapport, Svenska Dagbladet, 140514. ”Butikschefen klev precis…” Dom mot butikschef som hällde vatten över tiggare, Anders Johansson, Aftonbladet 141103. ”Något okonventionella metoder…” samt följande citat på Avpixlat; http://avpixlat.info/2014/03/11/drev-mot-butikschef-som-fatt-nog-av-tiggare/. ”Det blåser kalla…” Häng ut mig på era affischer i stället, Gustav Fridolin, Expressen 140514. ”Det är dags…” https://twitter.com/jakopdalunde/status/465817899622760448. ”Såg precis ett…” https://twitter.com/kentekeroth/status/462630299240005633. ”Det är så…” Så ljuger SD om tiggarna, Daniel Poohl, Anna-Sofia Quensel, Daniel Vergara, Expo 140519. Eurostats statistik finns bvl a här; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics samt Roma survey – Data in focus
Poverty and Employment: the Situation of Roma in 11 EU Member States, European Union Agency for Fundamental Rights 2011, samt http://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/roma. Sysselsättningsgraden i Sverige är hämtad från; http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/23265/23272/behallare-for-press/376813/ ”Det har varit…” Sverigedemokraternas presskonferens om det ”organiserade tiggeriet”, 140522; https://www.youtube.com/watch?v=6QdnDrDjtN8. ”I ett läge…” Därför gjorde MP succé i EU-valet, Expressen 140526. ”Det är banbrytande…” Succé för Fi – tar plats i EU-parlamentet, Expressen 140525. ”Samtidigt är det…” Sorayas resa till EU-parlamentet, Aftonbladet 140526. ”Efter gårdagen står…” är bl a citerad i; Per Svensson: Vasakärven och järnröret, Mattias Hagberg, Göteborgsposten 140910. ”Tiggerikampanjen måste jag…” Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2014, hela talet finns här; https://sdkuriren.se/jimmie-akessons-tal-i-almedalen-2014/. ”Ett lågvattenmärke av…” finns bla återgivet i; Misshandlade tiggare: ”Ett lågvattenmärke”, Expressen 140608. ”Stick hem till…” De ingrep när tiggare blev slagen, Göteborgsposten, 140818. ”Uppgiften om att…” samt följande citat om händelsen i Sjöbo; Stal surfplatta och anmälde tiggare, Dagens Nyheter, 140903. Expos kartläggning av våldet mot romer finns här; http://expo.se/2014/mordbrander-och-vald-mot-eu-migranter_6629.html. ETC artikel om Sverigedemokraternas nya kampanj finns här; http://www.etc.se/inrikes/sds-valkampanj-annu-en-attack-mot-tiggarna. ”Jag har själv…” Chaufförerna vägrar köra bussar med SD:s kampanj, ETC 140815. ”Det är klart…” ibid. ”Vi har bedömt…” SD:s affischer på bussarna stoppas, Sydsvenskan, 140815. ”Det är skandalöst…” Skånetrafiken stoppar SD-kampanj, Dagens Nyheter,
140814. ”Skyddsstoppet är till…” Kommunal stoppar SD-annonser, Kommunalarbetaren, 140815. ”Blanda inte ihop…” ibid. ”Sten, kniv, molotovcocktail…” samt följande citat angående branden i Högdalen är hämtade från; Verkligheten, Sveriges Radio 140916. ” Återigen ser vi…” http://avpixlat.info/2014/09/22/polisen-anmaler-sig-sjalv-efter-mediedrev-om-brand-i-zigenarlager/. ”Smitthärdar för allvarliga…” http://avpixlat.info/2015/05/06/tbc-utbrott-i-tiggarlager-i-stockholm/. ”En vecka…” SD:s valvaka exploderade i glädje, Niklas Orrenius, Dagens Nyheter 140914. ”Medel i stor…” samtliga citat samt uppgifter om transaktioner från Ekeroths konto kommer från; Skatteverket, referensnummer 810911-4135, 82-26387845, 82-10944249 samt med diarie/referensnummer; 440 286225-13/5472. ”Jag uppmanar dem…” Kent Ekeroth medger koppling till Avpixlat, Mats J Larsson, Dagens Nyheter, 130628. ”Han är skön…” samt följande citat, Kent Ekeroth festade med Berth Milton, Expressen 141201. Kent Ekeroths semester med Bert Milton på Mauritius finns bl a beskriven i; Här semestrar Ekeroth (SD) med porrkungen, Olof Svensson, Oskar Forsberg, Aftonbladet 150701. ”Vad tror du…” ibid. ”Det är uppenbart…” Yngve Gustafson hotad efter SD-besök, Västerbottens-Kuriren, 140315 sam Yngve Gustafson hotad efter SD-besöket, Folkbladet 140314. ”SD står för…” Brandmän kör iväg brandbilar i protest mot SD, Niklas Orrenius, Dagens Nyheter 140407. ”Vi vill inte…” ibid. ”Borde helt enkelt…” citerad i; Carina Herrstedt (SD): Brandmän och vårdpersonal borde ”tvingas att se sig om efter ett annat jobb”, Olle Lönnaeus, Sydsvenskan 140407. ”Jag har gråtit…” Linus Bylund: SD gynnas av protesterna, Olle Lönnaeus, Sydsvenskan 140408. ”Vi är invaderade…” samt följande citat från Expressens och Researchgruppens avslöjande är hämtade från; SD-politikern skrev anonymt på hatsajter, David Baas, Christian Holmén, Expressen, 140910. ”Konkurrerande medier lägger…” https://twitter.com/kentekeroth/status/511154158398083072. ”Ompaketeringen fortsätter…” SD:s valvaka exploderade i glädje, Niklas Orrenius, Dagens Nyheter 140914. ”Det tillhör inte…” http://avpixlat.info/2014/09/15/avpixlats-chefredaktor-i-sveriges-radios-valvaka/. ”Publicistiskt är inte…” Varför släpptes Avpixlat in i mediernas finrum?, Anders G Bergquist, Journalisten 140925. ”Vi inser att…” ibid. Woohoo! Woohoo!…” samt följande citat från Ekeroth; SD:s valvaka exploderade i glädje, Niklas Orrenius, Dagens Nyheter 140914. ”Det finns en…” Kartlägg brott mot tiggare för att upptäcka organiserat våld, Helene Lööw, Christer Mattsson, Dagens Nyheter 141121.


DEL 38 – CHARLIE HEBDO

”Säg till medierna…” From Amateur to Ruthless Jihadist in France, Rukmini Callimachi, Jim Yardleyjan, New York Times, 150117. ”Ni vet vem jag…” ”Ni vet vem…” samt ”Jag är Amedy…” är hämtat från; 54 timmar som skakade världen, Tomas Kvarnkullen, Expressen, 150113. ”Jag är inte…” Policeman Ahmed Merabet mourned after death in Charlie Hebdo attack, Anne Penketh, Guardian 150108. ”Min bror var…” samt följande citat av Malek Merabet, ibid.
”Vänta här, var…” Lassana Bathilys insatser för gisslan finns bl a beskrivet i; Paris Hero Describes How He Saved Customers During Supermarket Attack, Charlotte Alter, Time 150116 samt http://www.huffingtonpost.com/2015/01/10/lassana-bathily_n_6448500.html. ”Äntligen, här kommer…” Accidental hero: The Muslim who saved Jews in Paris attack, Pauline Froissart, The Times of Israel, 160105. ”Den ofrivillige hjälten…” ibid. ”Nej, jag är…” ibid. ”Samtliga växte upp…” Charlie Hebdo attackers: born, raised and radicalised in Paris, Angelique Chrisafis, The Guardian 150112. ”Franrikes barn…” ibid. ”Om de hade…” From Amateur to Ruthless Jihadist in France, Rukmini Callimachi, Jim Yardleyjan, New York Times, 150117. ”Häpnadsväckande amatörmässigt…” Charlie Hebdo attackers: born, raised and radicalised in Paris, Angelique Chrisafis, The Guardian 150112. ”Det blev den…” ibid. ”Jag hade tänkt…” From Amateur to Ruthless Jihadist in France, Rukmini Callimachi, Jim Yardleyjan, New York Times, 150117. ”Han var en…” ibid. ”Det här var…” Charlie Hebdo attackers: born, raised and radicalised in Paris, Angelique Chrisafis, The Guardian 150112. ”Om Butte-Chaumant…” ibid. ”Vi samordnade attacken…” From Amateur to Ruthless Jihadist in France, Rukmini Callimachi, Jim Yardleyjan, New York Times, 150117. De båda jihadisterna, båda från Birmingham i England, som besällt Islam for Dummies finns bl a beskrivna i; Two British men admit to linking up with extremist group in Syria, Vikram Dodd, The Guardian 140708. Uttrycket ”Wannabe jihadists” återfinns bl a i; This Is What Wannabe Jihadists Order on Amazon Before Leaving for Syria, Mehdi Hasan, New Republic 140823. ”Många av de…” MI5 report challenges views on terrorism in Britain, Alan Travis, the Guardian 080820. ”Det viktigaste är…” Rapartister, fotbollsspelare och hipsterjihadister, här är stjärnorna som frontar IS, Kassem Hamade, Expressen 160807. Domen mot Mostafa Al-Mandlawi och Al Amin Sultan, B 9086-15, Göteborgs Tingsrätt 151214. ”Det är en helt annan…” Förundersökningsprotokoll kopplat till domen B 9086-15. ”Varje kväll när…” TT, citerad i Livstid för terroranklagade män, Kristianstadsbladet 151214. ”Vi ville bli…” samt följande citat från Raqqa och arbetet med Raqqa is being slaughtered silently; Telling the truth about isis and raqqa, David Remnick, The New Yorker, 151122. Antalet flyktingar från Syrien den 8 januari är hämtat från; http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.
Beskrivningen av attackerna i Paris i januari 2015 samt personteckningarna av gärningsmännen är bl a hämtade från; From Amateur to Ruthless Jihadist in France, Rukmini Callimachi, Jim Yardleyjan, New York Times, 150117. Charlie Hebdo attackers: born, raised and radicalised in Paris, Angelique Chrisafis, The Guardian 150112. Paris attacks: Why the Charlie Hebdo gunmen Saïd and Chérif Kouachi made an unlikely terror cell, John Lichfield, The Independent, 150118. 54 timmar som skakade världen, Tomas Kvarnkullen, Expressen, 150113. Charlie Hebdo attack: Three days of terror, BBC 150114. Mentor of Charlie Hebdo gunmen has been UK-based, Josh Halliday, Duncan Gardham and Julian Borger, The Guardian 150111. Djamel Beghal, the charming and chilling mentor of Paris jihadist attackers, Michael Birnbaum, Souad Mekhennet, The Washington Post, 150206.


DEL 39 – HÖSTEN DÅ SVERIGE BRANN

Bilderna på Alan Kurdi publicerades i en mängd tidningar, samt på sociala medier kring 3 september 2015. Siffror på antalet asylsökande i Sverige i juni 2015 finns bl a här; http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html. Sydsvenskan gör också en jämförelse månad för månad på antal asylsökande mellan 2014 och 2015; http://www.sydsvenskan.se/2015-12-26/sa-blev-flyktingkrisen-en-svensk-beredskapskatastrof. Båtolyckan utanför Lampedusa finns beskriven bl a här; http://www.unhcr.org/5534dd539.html. Uppgifterna om antalet drunknade i Medelhavet är, av förståeliga skäl, osäker. Enligt International Organization for Migration, IOM, var antalet för 2015 3.771. IOMs beräkning finns bl a här; https://www.iom.int/news/iom-counts-3771-migrant-fatalities-mediterranean-2015. ”Mitt Europa bygger…” Stor manifestation på Medborgarplatsen, Expressen 150906. Opinionsundersökningen om Sveriges flyktingmottagande; Kraftig förändring – fler vill se ökat flyktingmottagande, Dagens Nyheter 150927. Det är en…” ibid. ”Mitt stackars Lund…” Facebook 151013.
”Sådär. Har nu…” Facebook 150914. ”Idiotiska Europa. Hej…” Facebook 150922. ”Ser fram emot…” Facebook 150918. ”Stört. Finns 1000…” Facebook 150924. ”Det sjukaste någonsin…” 151006. ”Sverigedemokraterna ändrar kurs…” https://sd.se/sverigedemokraterna-haller-presskonferens/. ”I praktiken råder…” samt övriga citat från Sverigedemokraternas presskonferens; https://www.youtube.com/watch?v=7JA7HhXA36o. ”Redan lånngt innan…” Smålänningen 151017. ”Demonstrationen mot massinvandringen…” https://forum.motgift.nu/t/demonstration-mot-massinvandringen-i-trelleborg/4502. Åskådarna i uniform vid Ekeroths tal i Trelleborg beskrivs i; Uniformerade nazister deltog i SD-demonstration mot flyktingar, Tor Gasslander, Expo 151019. ”I 27 års…” samt följande citat från Kent Ekeroths tal i Trelleborg; https://www.youtube.com/watch?v=pb1wltJMabs. ”Cirka 500 pers…” https://forum.motgift.nu/t/demonstration-mot-massinvandringen-i-trelleborg/4502/12. ”Personligen har jag…” http://web.archive.org/web/20160728084742/https://www.nyanserat.nu/pa-manifestation-med-sverigedemokraterna-ett-bildreportage/. ”Måste halvt motvilligt…” https://forum.motgift.nu/t/demonstration-mot-massinvandringen-i-trelleborg/4502/26. Branden i Munkedal finns bl a beskriven här; http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/asylboende-i-munkedal-i-lagor. Branden i Perstorp; http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21626321.ab. ”Han har konsumerat…” samt följande citat om Anton Lundin Pettersson är samtliga hämtade från; Förundersökningsprotokoll med aktnummer, AM-144882-15, med polisens diarienummer, 5000-K-1353421-5. Sverigedemokraterna i Lunds publicering av asylboenden, Facebook 150922. ”De går nazisters…” samt följande citat, SD lägger ut adresser till flyktingboenden, Alf Sjögren, Sydsvenskan 150923. ”Det finns ingen…” Flyktingboenden utsatta för bränder, Kvällsposten 151027. ”Man försöker hejda…” https://sdkuriren.se/man-hejdar-en-flodvag-med-hink-och-spade/. Branden i Ärla, http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.3546449-brand-i-planerat-flyktingboende. Branden i Oskarshamn, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/brand-vid-planerat-akutboende-for-flyktingar-i-oskarshamn. ”Ekeroth är en…” Hatretorikern Ekeroth, Hans Bülow, Sydöstran 151027. ”Men det SD…” Ta avstånd från terrorn, Åkesson, Anders Lindberg, Aftonbladet 151020. ”Nej, det är…” Vad står karln och säger?, Mikael Svensson, Värmlands Folkblad, 151030. ”Karlsson och Åkesson…” Ta avstånd, Jimmie Åkesson, osignerad ledarartikel, Dagens Nyheter 151028. ”Höstens attacker mot…” Värre än 90-talet, Daniel Poohl, Expo 151213. Branden i Färingtofta, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/ny-brandbomb-mot-tilltankt-flyktingboende. Branden i Danderyd, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-brand-i-asylboende. Branden i Tjörnarp, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ny-brand-i-asylboende-utanfor-hoor. ”Ynkliga och avskyvärda…” Anders Ygeman ville visa sitt stöd, Skånska Dagbladet 151029. ”Ingen har rätt…” https://www.facebook.com/jimmieakesson/posts/10153761234766108. ”Det är fint…” Ta tag i problemen i ditt parti, Åkesson, Lena Mellin, Aftonbladet 151029. ”det har skett…” Mest intensiva attackvågen mot asylboenden någonsin, Mikael Färnbo, Anna-Sofia Quensel, Expo 151208. ”För den som…” Värre än 90-talet, Daniel Poohl, Expo 151213.
Sveriges Radio gjorde en sammanställning över bränderna hösten 2015, den finns här; http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/brand-vid-planerat-akutboende-for-flyktingar-i-oskarshamn. Även Expo gjorde en sammanställning; http://expo.se/2015/mest-intensiva-attackvagen-mot-asylboenden-nagonsin_6986.html. Polisens undersökningar visade senare att inte alla de bränder som misstänktes vara anlagda var detta. Våren 2016 gjorde Uppdrag Granskning ett uppföljande program om bränderna där man bl a försökte sammanställa hur många av dem som var anlagda; http://www.svt.se/nyheter/inrikes/15-brander-var-anlagda-av-nagon-utifran-1. Enligt programmet var cirka en tredjedel av 45 bränder anlagda, några var olyckor, i tolv av fallen handlade det om anlagda bränder av någon inifrån boendet.


DEL 40 – BLODBAD I HJÄRTAT AV PARIS

”Jag vadade genom…” What happened at the Bataclan? BBC 151209, http://www.bbc.com/news/world-europe-34827497. ”Hämndens timme…” Chilling Bataclan audio recording reveals victims’ pleas as ISIS killers storm theatre, Tom Batchelor, Thje Express, 160415. ”Mitt hat får…” finns bl a återgivet i; Mannens brev till terroristerna som dödade hans fru, Aftonbladet 151118. ”Det smärtar mig…” samt följande citat från presskonferensen; Regeringen presenterar åtgärder på migrationsområdet, Aftonbladet 151124. ”Tack ska ni…” samt följande citat från Sverigedemokraternas Landsdagar; https://www.youtube.com/watch?v=xRZB4KnQHXw. ”Vi ska visa…” https://www.youtube.com/watch?v=pb1wltJMabs. ”Mest lyckade kampanjer…” Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2014; https://sdkuriren.se/jimmie-akessons-tal-i-almedalen-2014/. ”Visst, man kan…” och följande citat från Åkessons tal på Landsdagarna; https://www.youtube.com/watch?v=xRZB4KnQHXw. ”Vårt land riskerar…” Går till val på att sålla vi från dom, Erik Wiman, Eric Tagesson, Aftonbladet 100912. ”Som något Mel…” ibid.
Beskrivningen av terrorattacken i Paris i november är bl a hämtat från; http://www.bbc.com/news/world-europe-34832512, http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994, http://www.express.co.uk/news/world/661433/Paris-terror-attacks-Bataclan-dictaphone-recording-threats-ISIS-gunmen